تهران
Listing

همکاری با دندانپزشک

دعوت به همکاری دندانپزشک عمومی باسابقه کار اطفال متخصص ارتودنسی (دارای پروانه تهران) درمانگاه فعال کودکان

 • ۳۰ شهریور ۱۳۹۹
 • 09196833016
تهران
Listing

همکاری با دندانپزشک

دندانپزشک متخصص اندودنتیست جهت کلینیک بسیارفعال نیازمندیم

 • ۳۰ شهریور ۱۳۹۹
 • 09123572536
تهران
Listing

همکاری با دندانپزشک

همکاری با دندانپزشک مطب واقع در خیابان قائم مقام

 • ۳۰ شهریور ۱۳۹۹
 • 09904908473
تهران
Listing

همکاری با دندانپزشک

دندانپزشک عمومی و متخصص پروتز و جراح فک و زیبایی کلینیک دندانپزشکی پربیمار طالقانی

 • ۳۰ شهریور ۱۳۹۹
 • 09126272763
تهران
Listing

همکاری با دندانپزشک

دندانپزشک دارای پروانه  مطب تهران جهت فعالیت درمرکزدندانپزشکی باسابقه - 44337070

 • ۳۰ شهریور ۱۳۹۹
 • 09121463442
تهران
Listing

استخدام دستیار و منشی

منشی خانم باسابقه، شیفت عصر مسلط به نرم افزارمینادنت جهت کلینیک دندانپزشکی(اندرزگو) - 09055462440

 • ۳۰ شهریور ۱۳۹۹
 • 09123148388