درباره دنتیست یار

جرقه دنتیست یار، در تابستان 1396 و پس از یک سال کار تحقیقاتی توسط تیمی حرفه ‏ای متشکل از دندانپزشکان محترم و کارآفرینان حوزه دیجیتال مارکتینگ در راستای ارائه خدمات رایگان استخدامی به جامعه محترم دندانپزشکی زده شد و سرعت پیشرفت آن با اقبال اعضای محترم جامعه دندانپزشکی و همچنین اضافه شدن برخی دوستان نخبه فعّال در حوزه کارآفرینی خارج از کشور شدت یافت.

در حال حاضر این مجموع به عنوان اولین و تنها مرجع نیازمندی های *رایگان* استخدام و کاریابی حوزه دندانپزشکی در میان کشور های فارسی ‏زبان، سعی نموده است با گردآوری برخی نخبگان داخل و خارج از کشور در حوزه داده ‏کاوی، در جهت رضایت‏مندی هرچه بیشتر اعضای محترم جامعه دندانپزشکی در ایران و کشورهای منطقه گام بردارد.

لازم به ذکر است با توجه به حضور جمعی از دندانپزشکان و سایر اعضای محترم جامعه دندانپزشکی در هیئت اجرایی و برنامه‏ ریزی این مجموعه، مدیریت دنتیست‏ یار، چالش‏های پیش روی این بزرگواران در حوزه استخدامی و سایر حوزه‏ های مرتبط را دغدغه‏ خود دانسته و در راستای کمک‏ رسانی به آنها آماده دریافت نظرات و پیشنهادات سازنده این عالیجنابان محترم می‏باشد.