تهران
Listing

استخدام دستیار و منشی

استخدام دستیار دندانپزشک با سابقه کار محدوده تهرانپارس نیازمندیم

 • ۲۷ شهریور ۱۴۰۰
 • 09124074964
تهران
Listing

همکاری با دندانپزشک

دندانپزشک، با پروانه تهران، فعال و با انگیزه ، با لود بیمار مناسب، (محدوده غرب و جنوب)

 • ۲۷ شهریور ۱۴۰۰
 • 09129615516
تهران
Listing

همکاری با دندانپزشک

دندانپزشک دارای پروانه تهران، جهت درمانگاه شبانه روزی، 66211485

 • ۲۷ شهریور ۱۴۰۰
 • 09122178349
تهران
Listing

همکاری با دندانپزشک

دندانپزشک آقا (شیفت عصر) ، با پروانه مطب تهران، «محدوده غرب» ، تلفن: 44463941

 • ۲۷ شهریور ۱۴۰۰
 • 09123336275
تهران
Listing

همکاری با دندانپزشک

همکار دندانپزشک آقا ، جهت درمانگاه شبانه روزی قدیمی و فعال، شیفت عصر روزهای زوج، پرکیس 50% ، یافت اباد

 • ۲۷ شهریور ۱۴۰۰
 • 09123459529
تهران
Listing

همکاری با دندانپزشک

دندانپزشک با پروانه تهران جهت مطب پر بیمار در نازی آباد ، برای روزهای فرد و زوج، تسویه روزانه50

 • ۲۷ شهریور ۱۴۰۰
 • 09201096027