تهران
Listing

استخدام دستیار و منشی

دستیار دندانپزشک با سابقه نیازمندیم حقوق مکفی + بیمه محدوده قلهک

 • ۳۱ شهریور ۱۳۹۹
 • 26603092
تهران
Listing

همکاری با دندانپزشک

متخصص  اندو (درمان  ریشه) جهت کلینیک شبانه روزی نیازمندیم

 • ۳۱ شهریور ۱۳۹۹
 • 09384927366
تهران
Listing

همکاری با دندانپزشک

نیاز به دندانپزشک عمومی با پروانه اسلامشهر جهت مرکز پربیمار نیازمندیم

 • ۳۱ شهریور ۱۳۹۹
 • 09128488279
تهران
Listing

استخدام دستیار و منشی

دستیار با تجربه جراحی جهت مطب دندانپزشکی محدوده زعـفرانیه و اندرزگو

 • ۳۱ شهریور ۱۳۹۹
 • 26806145
تهران
Listing

همکاری با دندانپزشک

دندانپزشک عمومی با پروانه مطب تهران جهت کلینیک فعال غرب تهران

 • ۳۱ شهریور ۱۳۹۹
 • 09028218023
تهران
Listing

استخدام دستیار و منشی

دستیار دندانپزشک شیفت عصر و شب با بیمه (محدوده دو راهی قلهک)

 • ۳۱ شهریور ۱۳۹۹
 • 22263758