استخدام دستیار و منشی

  • ۲۷ اسفند ۱۴۰۱
  • 09123442506
  • تهران حوالی سهروردی
  • نیاز به یک منشی با سابقه در یک مجموعه دندانپزشکی معتبر محدوده سهروردی جنوبی، جهت انجام کلیه امور هماهنگی و پاسخ دهی بیماران می باشد