همکاری با دندانپزشک

  • ۲۸ اسفند ۱۴۰۱
  • 09300221684
  • تهران حوالی خانی آباد
  • به چند نفر همکار دندانپزشک جهت همکاری در قسمت زیبای و ترمیمی و اعصاب کشی و روکش و کامپوزیت نیازمندیم. لود بیمار بسیار بالا طبق برنامه ریزی روزای منتخب شمادر هفته. توجه فرمایید: ۱.دارا بودن پروانه. ۲.دارا بودن مهر نظام پزشکی الزامی است. ۳.تسویه به صورت روزانه یا ماهیانه. ۴.میتوانید یک یا دو روز در هفته حضور یابید.