استخدام دستیار و منشی

  • ۸ آذر ۱۴۰۰
  • 09214591305
  • تهران
  • استخدام دستیار دندانپزشک، ساعت کار 10 صبح الی 14 ، 16 الی 20 (به استثنای جمعه ها و تعطیلات)، دارای اضافه کاری اختیاری، جهت فعالیت در درمانگاه دندانپزشکی واقع در هفت تیر، حداقل ۶ ماه سابقه ضروری است. حقوق ماهیانه ۳ میلیون و پانصد هزار تومان نقدی و اضافه کاری برابر قانون کار، بیمه از روز اول