استخدام دستیار و منشی

  • ۲۸ اسفند ۱۴۰۱
  • 09151120314
  • مشهد
  • نیاز به دستیار دندانپزشک با تجربه برای روزهای یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه و پنج شنبه با حقوق اداره کار. در صورت تمایل با شماره زیر تماس حاصل نمایید.