همکاری با دندانپزشک

  • ۶ آذر ۱۴۰۰
  • 09120549568
  • تهران
  • دعوت به همکاری مطب فعال در دو شعبه جهت شرق و غرب تهران متخصص پرتز متخصص زیبایی متخصص اندو متخصص فک و صورت عمومی با پروانه و بدون پروانه بصورت شیفتی و درصد مناسب در مطبی مجهز و مدرن لطفا قبل از تلفن رزومه خود را ارسال با شما تماس حاصل میشود