استخدام دستیار و منشی

  • ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
  • 09361909019
  • تهران
  • نیاز به منشی تمام وقت صبح و بعدازظهر از شنبه تا چهارشنبه مسلط به کامپیوتر برای مطب دندانپزشکی واقع در تهران، محله دولت( دروس)