همکاری با دندانپزشک

  • ۲۱ فروردین ۱۴۰۰
  • 09907367747
  • تهران
  • همکاري با دندانپزشک عمومی با تسلط بر بخش های اندو ،زیبایی،پروتز،ترمیم لود بیمار بالا همکاري در شیفت عصر از ۱۶ الی ۲۰ در ۳ روز کاری