استخدام دستیار و منشی

  • ۲۷ خرداد ۱۴۰۰
  • 26122413
  • تهران
  • مطب تخصصی ( فرمانیه ) دستیار دندانپزشک 2 نفر، منشی یک نفر